SMRZNUTA SRDELA (Sardina pilchardus)

BLOK – u bloku smrznuta, cijela (WR)
Smrznuta i transportirana u povratnim kašetama
Težina: 7-8 kg cca.