SLANO

SLANO

Najveći dio godišnjeg ulova inćuna kojeg se namijeni soljenju, soli se u barilima od 25/27 kg. Razlog tome je veličina dostupne svježe ribe. Kao i latama i barilima se posvećuje dužna pažnja, kontrolira priprema i prati njihovo zrenje do trenutka kada će postati spremni za otpremu na adrese kupaca prerađivača ili za pohranu na naša skladišta da bi se tijekom godine od njih pripremali proizvodi za široku potrošnju pod našim brendom ArbaSol Adriatic Delight.

Alfa i omega dobrog i poželjnog slanog fileta svakako je lata svježe ulovljenog inćuna, pažljivo složenog i odmjereno usoljenog. U latama ArbaSol u savršenoj harmoniji leže sloj ribe i sloj soli, svjedočeći stvaranju naše Premium kvalitete. Proizvode se late od 5 kg i 10 kg neto težine, odnosno 4 kg i 8 kg ocijeđene neto količine ribe.