Brzo smrznuti inćun (Engraulis encrasicolus)

Brzo smrznuti inćun (Engraulis encrasicolus)