Da bi tradicija postala delicija...

Smrznuti program

INĆUNI (Engraulis Encrasicolus)

  • Smrznut cijeli pojedinačno (I.Q.F), pakiran u 5-10 kg
  • Smrznut cijeli u bloku od 8-9 kg, pakiran u kartonsku kutiju 2-3 bloka
  • Smrznut očišćen pojedinačno (I.Q.F), pakiran u 5-10 kg
  • Smrznut očišćen u bloku od 8-9 kg, pakiran u kartonsku kutiju 2-3 bloka

SRDELA (Sardina Pilchardus)

  • Smrznuta cijela pojedinačno (I.Q.F), pakirana u 5-10 kg
  • Smrznuta cijela u bloku od 8-9 kg, pakirana u kartonsku kutiju 2-3 bloka
  • Smrznuta očišćena pojedinačno (I.Q.F), pakirana u 5-10 kg
  • Smrznuta očišćena u bloku od 8-9 kg, pakirana u kartonsku kutiju 2-3 bloka

LOKARDA, PAPALINA, ŠARUN

  • Smrznuta cijela u bloku od 8-9 kg, pakiran u kartonsku kutiju 2-3 bloka