Da bi tradicija postala delicija...

Svježa riba

INĆUN (Engraulis Encrasicolus)

  • Svjež, poleđen pakiran u stiropor kašetu od 6 kg
  • Svjež, cijeli pakiran na stiropor tacni od 500 gr
  • Svjež, očišćen pakiran na stiropor tacni od 500 gr
  • Svjež, filetiran (“Butterfly”) na stiropor tacni od 300/500 gr

SRDELA (Sardina Pilchardus)

  • Svježa, poleđena pakirana u stiropor kašetu od 6 kg
  • Svježa, cijela pakirana na stiropor tacni od 500 gr
  • Svježa, očišćena pakirana na stiropor tacni od 500 gr
  • Svježa, filetirana (“Butterfly” filet) na stiropor tacni od 300/500 gr