Da bi tradicija postala delicija...

Prerada ribe

Fish Processing

U toku jedne godine podijeljene na dvije sezone, u zimskom se periodu, približno od listopada do ožujka, lovi srdela (lat. Sardina Pilchardus), a dalje do rujna inćun (lat. Engraulis Encrasicolus).

Srdela se smrzava u blokovima (tuneli) i pojedinačno (I.Q.F.)

Inćun se smrzava, marinira i soli.

Da bi imali dobar i kvalitetan proizvod u riboprerađivačkoj industriji, prije svega treba osigurati dobru sirovinu.

Najbolja lovišta nalaze se na otvorenom Jadranu, u blizini vanjskih otoka, gdje je dno kamenito, more kristalno čisto i kvaliteta ribe vrhunska.

Naši ribari love mrežama plivaricama, koristeći noću svjetla za skupljanje ribe. Riba se nakon ulova izvlači iz mora i još živa sprema u tankove sa mješavinom hladnog mora i leda, da bi se postigao efekt „šoka“. Tako tretirana riba dugo održava svježinu. Uspostavom hladnog lanca BROD-TVORNICA osigurava se dostatna kvaliteta ribe koja će biti odmah transportirana i prerađena u isto tako kratkom vremenskom roku.

Dolaskom kamiona u tvornicu riba se sprema u skladište svježe ribe  ili se otprema direktno u proizvodnju. Ako je miješana po vrsti i veličini, tada se provlači preko uređaja za sortiranje ribe, a nakon toga se prerađuje na dva načina: soljenjem ili zamrzavanjem.

Nedavno je završena izgradnja novog pogona na istoj lokaciji kojim će se sadašnji kapaciteti prerade značajno povećati.